Prečo vymeniť čerpadlo?

Môže byť mnoho dôvodov pre výmenu čerpadla:

Jasná odpoveď na otázku "prečo meniť čerpadlo?" je "pretože staré čerpadlo je pokazené!". To je samozrejme najčastejšou príčinou, ale existují tiež niektoré ďalšie podstatné dôvody pre proaktívnu výmenu čerpadla. Ďalšími dôvodmi môžu byť napríklad to, že staré čerpadlo nie je kompatibilné s novým systémom riadenia v prípade požiadavky komunikácie prostrednictvom bus protokolov pre automatizáciu riadenia budovy.

Hospodárnosť prevádzky čerpadla 
Vieme tiež, že to môže byť ekonomicky výhodné nahradiť čerpadlo, ktoré funguje, čo platí predevšetkým pre neregulované čerpadlá. Dôležitým aspektom je tiež eliminovať riziko poruchy čerpadla. Pokiaľ viete, že čerpadlo, ktoré v súčasnej dobe používate je na hrane prevádzkyschopnosti, potom môže byť výhodné nájsť náhradu a čerpadlo vymeniť, než staré čerpadlo prestane pracovať.

Zmenené požiadavky na čerpadla
Ďalším dôvodom môže byť, že požiadavky na prietok sa zmenili od inštaláce existujúceho čerpadla. V týchto prípadoch odporúčame kontaktovať zákazníckou spoločnosti Wilo, pretože návrhy na zámenu sú založené na hydraulickom výkone v súladu s existujúcimčerpadlem.
Požiadavka na chýbajúce čerpadlo