2 náhradné varianty nájdené

Existujúce čerpadlo - Viacstupňové

Značka Pedrollo
Názov produktu MK 8/4
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 32 / Rp 25
Nominálny výkon P2 1,5 kW
Vdzialenosť spodok-stred 41 mm

Náhradné čerpadlo Zoznam náhrad

Názov produktu Helix FIRST V 607
Artiklové číslo 4201140
MEI ≥ 0,7
IE 3
Celková dĺžka 160 mm
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 32
Prúd 3 A
Nominálny výkon P2 1,5 kW
Výška čerpadla 816 mm
Vdzialenosť spodok-stred 50 mm

Poznámka

Poznámka! Úprava potrubia, náhradné čerpadlo je v inline verzii.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z nerezovej ocele.

Informácie o produkte
Helix FIRST V 607

Helix FIRST V 607
Artiklové číslo : 4201140

Your advantages
 • Efficiency-optimised, laser-welded 2D/3D hydraulics, flow and degassing optimised
 • Corrosion-resistant impellers, guide vanes and stage housings
 • Flow and NPSH-optimised pump housing
 • Maintenance-friendly design with particularly robust coupling guard
 • Drinking water approval for pumps with parts that come in contact with the fluid made of stainless steel (EPDM version)
Construction
Non-self-priming, high-efficiency multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.

Application
 • Water supply and pressure boosting
 • Industrial circulation systems
 • Process water
 • Closed cooling circuits
 • Fire extinguishing systems
 • Washing systems
 • Irrigation
Equipment/function
 • Corrosion-resistant impellers, guide vanes and stage housings
Scope of delivery
 • Helix V high-pressure multistage centrifugal pump
 • Installation and operating instructions
 • Helix V 2 – 16 (version PN16 with oval flanges): counter flanges made of stainless steel with the corresponding screws, nuts and gaskets
Technical data
 • Electrical connection:
 • 3~400 V (±10 %), 50 Hz
 • ≤ 4 kW 230 V/ 400 V; Δ/Y
 • > 4 kW 400 V/ 690 V; Δ/Y
 • 1~ 230 V (±10 %), 50 Hz, only Wilo-Helix V 2, 4, 6, 10
 • Fluid temperature range:
 • Helix V 2 – 16 (EPDM): -30 to 120 °C (130 °C on request)
 • Helix V 2 – 16 for aggressive media (FKM): -15 to 90 °C
 • Helix V22 – 52 (EPDM): -20 to 120 °C (130 °C on request)
 • Helix V22 – 52 for aggressive media (FKM): -15 to 90 °C
 • Max. operating pressure: 16/25/30 bar
 • Max. inlet pressure of 10 bar
 • Protection class: IP 55
 • Max. ambient temperature: -15 °C – +50 °C (extended temperature ranges on request)
 • Available versions:
 • Helix V 2 – 16: PN 16 with oval flanges, PN 25/PN 40 with round flanges according to ISO 2531 and ISO 7005 (Victaulic coupling on request)
 • Helix V 22 – 52: PN 16/PN 25/PN 40 with round flanges according to ISO 2531 and ISO 7005
Materials
Helix V 2, 4, 6, 10, 16:

Standard version
 • Impellers, stage housings and guide vanes made of stainless steel 1.4307 (AISI 304L)
 • Pump housing made of stainless steel 1.4301 (AISI 304)
 • Baseplate and lantern in EN-GJL-250 (cataphoretic coated)
 • Shaft made of stainless steel 1.4301 (AISI 304) or 1.4462 (AISI 318LN) (depending on version)
 • Sleeve under the mechanical seal 1.4404 (AISI 316L)
 • O-ring of EPDM (FKM gasket on request)
 • Jacket pipe made of stainless steel 1.4301 (AISI 304)
For aggressive media
 • Impellers, stage housings and guide vane apparatuses of stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
 • Pump housing made of stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
 • Shaft made of stainless steel 1.4404 (AISI 316L) or 1.4462 (AISI 318LN) (depending on version)
 • Sleeve under the mechanical seal 1.4404 (AISI 316L)
 • O-ring of FKM (EPDM gasket on request)
 • Jacket pipe made of stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Helix V 22, 36, 52:

Standard version
 • Stage housings, impellers, guide vane apparatuses made of stainless steel 1.4307 (AISI 304L)
 • Pump housing made of stainless steel 1.4308 (AISI 304) or cataphoretic-coated grey cast iron EN-GJL 250, loose flanges made of cataphoretic-coated grey cast iron EN-GJL 250 for Helix V 22 / EN-GJS 400 for Helix V 36-52.
 • Shaft made of stainless steel 1.4057 (AISI 431)
 • Sleeve under the mechanical seal 1.4404 (AISI 316L)
 • O-ring of EPDM (FKM gasket on request)
 • Jacket pipe made of stainless steel 1.4301 (AISI 304)
For aggressive media
 • Stage housings, impellers, and guide vane apparatuses made of stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
 • Pump housing: all parts which come in contact with the media are made of cast stainless steel 1.4409 (AISI 316L); loose flanges of cataphoretic-coated grey cast iron EN-GJL 250 for Helix V 22 / EN-GJS 400 for Helix V 36-52.
 • Baseplate made of stainless steel 1.4301 (AISI 304)
 • Shaft made of stainless steel 1.4404 (AISI 316L) or 1.4462 (AISI 318LN) (depending on version)
 • Sleeve under the mechanical seal 1.4404 (AISI 316L)
 • O-ring of FKM (EPDM gasket on request)
 • Pressure shroud made of stainless steel 1.4404 (AISI 316L)

Description/construction
 • Pumps can be adapted to specific circumstances on request (e.g. motor protection, IE4 motor efficiency class, VdS certified Wilo-Helix pumps, ATEX, extended ambient temperature range).
 • The Helix series is also available with an integrated frequency converter.

Náhradné čerpadlo Zoznam náhrad

Názov produktu Helix V 607-1/16/E/KS/400-50
Artiklové číslo 4156036
MEI ≥ 0,7
IE 3
Celková dĺžka 160 mm
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 32 PN16
Prúd 3 A
Nominálny výkon P2 1,5 kW
Výška čerpadla 888 mm
Vdzialenosť spodok-stred 50 mm
Rozsah teploty kvapalín -30 - +120 °C

Poznámka

Poznámka! Úprava potrubia, náhradné čerpadlo je v inline verzii.
Náhradné čerpadlo má puzdro čerpadla vyrobené z nerezovej ocele.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z nerezovej ocele.

Informácie o produkte
Helix V 607-1/16/E/KS/400-50

Helix V 607-1/16/E/KS/400-50
Artiklové číslo : 4156036

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Laserom zváraná 2D/3D hydraulika s optimalizáciou účinnosti a optimalizáciou prietoku a odplynenia
 • Obežné kolesá, vodiace kolesá a stupňovité teleso odolné voči korózii
 • Teleso čerpadla s optimalizáciou prietoku a výšky udržujúcej tlak (NPSH)
 • Ľahko udržiavateľný konštrukčný typ s mimoriadne robustnou ochranou spojky
 • Certifikácia pre používanie s pitnou vodou pre čerpadlá s dielmi prichádzajúcimi do kontaktu s médiami vyrobenými z ušľachtilej ocele (verzia EPDM)
Konštrukčný typ
Vysoko efektívne viacstupňové vysokotlakové odstredivé čerpadlo so štandardným nasávaním vo vertikálnom vyhotovení s inline prípojkami.

Použitie
 • Zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku
 • Priemyselné obehové čerpadlá
 • Procesnej vody
 • Uzavreté chladiace okruhy
 • Hasiace zariadenia
 • Umývacie zariadenia
 • Zavlažovanie
Vybavenie/funkcia
 • Obežné kolesá, vodiace kolesá a stupňovité teleso odolné voči korózii
Rozsah dodávky
 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlo Helix V
 • Návod na montáž a obsluhu
 • Helix V 2 – 16 (vyhotovenie PN 16 s oválnymi prírubami): Protipríruby z ušľachtilej ocele, s príslušnými skrutkami, maticami a tesneniami
Technické údaje
 • Elektrické pripojenie:
 • 3~400 V (±10 %), 50 Hz
 • ≤ 4 kW 230 V/400 V; Δ/Y
 • > 4 kW 400 V/690 V; Δ/Y
 • 1~ 230 V (±10 %), 50 Hz, iba Wilo-Helix V 2, 4, 6, 10
 • Teplotný rozsah média:
 • Helix V 2 – 16 (EPDM): -30 do +120 °C (130 °C na požiadanie)
 • Helix V 2 – 16 pre agresívne médiá (FKM): -15 až +90 °C
 • Helix V22 – 52 (EPDM): -20 do +120 °C (130 °C na požiadanie)
 • Helix V 22 – 52 pre agresívne médiá (FKM): -15 až +90 °C
 • Max. prevádzkový tlak: 16/25/30 bar
 • Max. prítokový tlak 10 barov
 • Druh ochrany: IP55
 • Max. teplota okolia: -15 °C až +50 °C (rozšírenie teplotného rozsahu na požiadanie)
 • Dostupné vyhotovenia:
 • Helix V 2 – 16: PN 16 s oválnymi prírubami, PN 25/PN 40 s kruhovými prírubami podľa ISO 2531 a ISO 7005 (spojka Victaulic na vyžiadanie)
 • Helix V 22 – 52: PN 16/PN 25/PN 40 s kruhovými prírubami podľa ISO 2531 a ISO 7005
Materiály

Helix V 2, 4, 6, 10, 16:
Štandardné vyhotovenie:
 • Obežné kolesá, vodiace kolesá a stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307 (AISI 304L)
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301 (AISI 304)
 • Základová doska a medzikus z EN-GJL-250 (s ochrannou vrstvou KTL)
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4301 (AISI 304) alebo 1.4462 (AISI 318LN) (v závislosti od vyhotovenia)
 • Puzdro pod mechanickou upchávkou 1.4404 (AISI 316L)
 • Kruhový tesniaci krúžok z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Plášťová rúra z ušľachtilej ocele 1.4301 (AISI 304)
Pre agresívne médiá:
 • Obežné kolesá, vodiace kolesá a stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4404 (AISI 316L)
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4404 (AISI 316L)
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4404 (AISI 316L) alebo 1.4462 (AISI 318LN) (v závislosti od vyhotovenia)
 • Puzdro pod mechanickou upchávkou 1.4404 (AISI 316L)
 • Kruhový tesniaci krúžok z FKM (tesnenie EPDM na vyžiadanie)
 • Plášťová rúra z ušľachtilej ocele 1.4404 (AISI 316L)
Helix V 22, 36, 52:
Štandardné vyhotovenie:
 • Stupňovité teleso, obežné kolesá, vodiace kolesá z ušľachtilej ocele 1.4307 (AISI 304L)
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4308 (AISI 304) alebo zo sivej liatiny EN-GJL 250 s ochrannou vrstvou KTL, voľné príruby zo sivej liatiny EN-GJL 250 s ochrannou vrstvou KTL pre Helix V 22/EN-GJS 400 pre Helix V 36-52.
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057 (AISI 431)
 • Puzdro pod mechanickou upchávkou 1.4404 (AISI 316L)
 • Kruhový tesniaci krúžok z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Plášťová rúra z ušľachtilej ocele 1.4301 (AISI 304)
Pre agresívne médiá:
 • Stupňovité teleso, obežné kolesá, vodiace kolesá z ušľachtilej ocele 1.4404 (AISI 316L)
 • Teleso čerpadla: všetky diely prichádzajúce do styku s médiom z ušľachtilej ocele 1.4409 (AISI 316L); voľné príruby zo sivej liatiny EN-GJL 250 s ochrannou vrstvou KTL pre Helix V 22/EN-GJS 400 pre Helix V 36-52.
 • Základová doska z ušľachtilej ocele 1.4301 (AISI 304)
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4404 (AISI 316L) alebo 1.4462 (AISI 318LN) (v závislosti od vyhotovenia)
 • Puzdro pod mechanickou upchávkou 1.4404 (AISI 316L)
 • Kruhový tesniaci krúžok z FKM (tesnenie EPDM na vyžiadanie)
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4404 (AISI 316L)
Opis/konštrukcia
 • Na vyžiadanie sa môžu čerpadlá prispôsobiť určitým skutočnostiam (napr. ochrana motora, trieda účinnosti motora IE4, čerpadlá Wilo-Helix v certifikovanom vyhotovení Vds, ATEX, rozšírený rozsah teploty okolia).
 • Konštrukčný rad Helix je k dispozícii aj s integrovaným frekvenčným meničom
Obtoková sada a tlakový manometer Helix 2-16
Artiklové číslo: 4146788
Obtokové potrubia
Súprava obtekania na nepretržité vetranie čerpadiel Helix v sérii 2/4/6/10/16.
 • Dodáva sa s manometrom.
 • Vhodné na použitie vo všetkých typoch samostatných a normálnych sacích systémoch, napr. zavlažovacie, chladiace veže atď.
Tlmič Základová doska HELIX do 5.5kW
Artiklové číslo: 4157154
Špirála pre Footplate
Pätková doska je určená na montáž na základ alebo podlahu. Hodí sa pre všetky čerpadlá série Helix s maximálnym výkonom motora 5,5 kW. 
 • Teleso čerpadla (čerpadlo) sa zaskrutkuje do nožnej dosky štyrmi skrutkami (rozmer M8 alebo M10, v závislosti od veľkosti čerpadla - pozri katalógový list čerpadla), odporúčaná dĺžka skrutky 40-70 mm. 
 • Doska chodidla je vybavená tlmičmi vibrácií, jeden v každom rohu.
 • Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
 • Rozmery: 405 x 90 x 405 mm (Š x V x H)
Poistný ventil R ¾, PN 10
Artiklové číslo: 500814696
Bezpečnostný ventil
Poistný ventil chráni systém pred pretlakom pri použití systémov prívodu vody a odľahčenia tlaku.
 • Aktivačný tlak 10% nad predvolený tlak nastavený vo výrobe
 • Povolené médiá - voda bez abrazívnych častíc
 • Teplota média max. 130 ° C
 • Dom z omietky / mosadze
 • Pečať vyrobená spoločnosťou Perbunan / EPDM
Poznámka - bezpečnostné ventily sú prednastavené iba z výroby.
Poistný ventil R ¾, PN 16
Artiklové číslo: 2007147
Bezpečnostný ventil
Poistný ventil chráni systém pred pretlakom pri použití systémov prívodu vody a odľahčenia tlaku.
 • Aktivačný tlak 10% nad predvolený tlak nastavený vo výrobe
 • Povolené médiá - voda bez abrazívnych častíc
 • Teplota média max. 130 ° C
 • Dom z omietky / mosadze
 • Pečať vyrobená spoločnosťou Perbunan / EPDM
Poznámka - bezpečnostné ventily sú prednastavené iba z výroby.
CONNECTION -VB.WMS-CO-1MVI/MVIS/HELIX-6"
Artiklové číslo: 2504386
Pripojovacia sada pre pripojenie systému stráženia nízkej hladiny k jednočerpadlovým systémom pre zvýšenie tlaku CO-1 bez regulácie otáčok.
Obsah dodávky:
 • Úhlové šrobenie R ¼“
 • Dvojitá vsuvka R ¼"- R ⅛"
 • Vypúšťacia skrutka
 • Krúžky O
ASSEMBLY WMS. DE-EB. +VP
Artiklové číslo: 2521150
Tlakový spínač ako vysielač signálu s nízkou hladinou vody pre priame pripojenie k saciemu potrubiu dodaného zákazníkom. Pripojenie k zbernému potrubiu závitovým hrdlom Rp ¼“.
Tlakový spínač sa zablokuje na 1,0 bar a uvolní na 1,3 bar (továrenské práce nastavenia v súlade s DIN 1988). Továrenské nastavenie nie je možné zmeniť.
 • Tlakový spínač vr. zástrčky a kábla v dĺžke cca 1,2 m
 • Krížová spojka Rp ¼“
 • Odvzdušňovací ventil R ¼“
 • Guľový kohútik R/Rp ¼“
 • Dvojitá vsuvka R ¼“
 • Manometer
 • Tesniací materiál