1 náhradný variant nájdený

Existujúce čerpadlo - Viacstupňové

Značka DAB (Jet)
Názov produktu Jet 40/15 PTVRA
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia DN 25
Nominálny výkon P2 0,75 kW

Náhradné čerpadlo Zoznam náhrad

Názov produktu CA 100 BF
Artiklové číslo 2835371
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 25
Prúd 2,0 A
Nominálny výkon P2 0,75 kW

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.