1 náhradný variant nájdený

Existujúce čerpadlo - Odvodnenie a kanalizácia

Značka Pedrollo
Názov produktu ZXm 1B/40
Sieťové pripojenie 1x230 V
Prípojka potrubia Rp 40
Nominálny výkon P2 0,5 kW

Náhradné čerpadlo Zoznam náhrad

Názov produktu Rexa MINI3 V04.11/M06-523/A-10m
Artiklové číslo 3094012
Sieťové pripojenie 1x230 V
Prípojka potrubia Rp 40
Nominálny výkon P2 0,6 kW
Rozsah teploty kvapalín +3 - +40 °C
Priechodnosť 40

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Náhradné teleso čerpadla je vyrobené z EN-GJL-200.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z PK-GF30.
Náhradné čerpadlo má vyšší výkon motora.

Informácie o produkte
Rexa MINI3 V04.11/M06-523/A-10m

Rexa MINI3 V04.11/M06-523/A-10m
Artiklové číslo : 3094012

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Dobrá účinnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka optimálnej hydraulike
 • Jednoduchá inštalácia aj v úzkych drenážnych výkopoch vďaka kompaktnej konštrukcii s integrovaným kondenzátorom, nízkej hmotnosti a závitovej prírube
 • Spoľahlivé použitie na odvodňovanie pri rôznych spôsoboch použitia vďaka nehrdzavejúcemu obežnému kolesu a zaliatemu prívodu kábla
 • Dlhšie intervaly údržby vďaka objemnej tesniacej komore a dvojitému utesneniu
 • Rýchla údržba vďaka priamemu prístupu na tesniacu komoru a teleso čerpadla
Spoľahlivé čerpadlo kalu a odpadových vôd na odvodňovanie domov a pozemkov.
Wilo-Rexa MINI3 je ideálne štandardné ponorné čerpadlo na odpadovú vodu na čerpanie odpadovej vody a odpadovej vody bez obsahu fekálií podľa DIN EN 12050-2 na odvodňovanie domov a pozemkov. Čerpadlo je flexibilne použiteľné na stacionárnu ako aj na mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia. Optimalizovaná hydraulika ponúka vysokú spoľahlivosť pre univerzálne použitie pri širokej škále čerpaných médií. Vďaka kompaktnej konštrukcii je inštalácia možná aj v úzkych drenážnych výkopoch. Tesniaca komora naplnená olejom a dvojité utesnenie umožňujú dlhšie intervaly údržby. Vďaka priamemu prístupu k najdôležitejším konštrukčným dielom je údržba veľmi pohodlná.

Konštrukčný typ
Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre prerušovanú prevádzku, pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia.

Použitie
Čerpanie:
 • Odpadovej vody bez fekálií
 • Odpadovej vody
Vybavenie/funkcia
 • Pripojovací kábel s
 • Zástrčka (vyhotovenie P)
 • Zástrčka a plavákový spínač (vyhotovenie A)
 • S voľným koncom kábla (3~)
 • Samospínacie tepelné monitorovanie motora
Rozsah dodávky
Čerpadlo s pripojovacím káblom a:
 • Zástrčka (vyhotovenie P)
 • Zástrčka a plavákový spínač (vyhotovenie A)
 • S voľným koncom kábla (3~)
Technické údaje
 • Pripojenie na sieť: 1~ 230 V, 50 Hz alebo 3~ 400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S3 15 %
 • Druh ochrany: IP68
 • Izolačná trieda: F
 • Teplota média: 3 ... 40 °C
 • Guľová priechodnosť: 40 mm
Materiály
 • Teleso čerpadla: sivá liatina
 • Obežné koleso: kompozitný materiál
 • Krycia doska na sacom hrdle: ušľachtilá oceľ
 • Teleso motora: ušľachtilá oceľ
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Utesnenie na strane motora: NBR
 • Utesnenie na strane média: SiC/SiC
 • Utesnenie statické: NBR
Opis/konštrukcia
Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu ako zaplaviteľný blokový agregát na mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia v prerušovanej prevádzke.

Hydraulika
Čerpadlo s vírivým obežným kolesom a guľovou priechodnosťou 40 mm. Tlaková prípojka ako vertikálna závitová prípojka.

Motor
Motor s povrchovým chladením vo vyhotovení pre striedavý (s integrovaným prevádzkovým kondenzátorom) a trojfázový prúd pre priamy štart. Odpadové teplo sa prostredníctvom telesa motora priamo odovzdáva okolitému médiu. Motory možno používať ponorené v nepretržitej prevádzke (S1) a vynorené v prerušovanej prevádzke (S3).

Motor je vybavený samospínacím tepelným monitorovaním motora. Tzn., že pri prehrievaní sa motor vypne a po vychladnutí sa znovu automaticky zapne.

Dĺžka pripojovacieho kábla je 5 m alebo 10 m a dodáva sa v týchto vyhotoveniach:
 • S voľnými koncami kábla
 • So zástrčkou
 • S plavákovým spínačom a zástrčkou
Utesnenie
Utesnenie na strane média je zabezpečené pomocou mechanickej upchávky a na strane motora pomocou radiálneho hriadeľového tesniaceho krúžka. Medzi tesneniami sa nachádza tesniaca komora naplnená bielym olejom.
Uzatvárací guľový kohútik Rp 1 ½, PN16, červená mosadz G-CuSn10
Artiklové číslo: 2525301
Uzatvárací ventil
 • Určené pre čerpadlá série Rexa
 • Pripojenie G 40
Wilo-Control MS-Lift 1x4
Artiklové číslo: 2539741
Mikroprocesorom riadené rozvádzače pre riadenie ponorného čerpadla závislé na hladine s plavákovým snímačom pre stráženie hladiny. Parametrizácia sa vykonáva pomocou ponorných prepínačov a potenciometrov.
Wilo-Control MS-Lift 2x4
Artiklové číslo: 2539745
Mikroprocesorom riadené rozvádzače pre riadenie ponorného čerpadla závislé na hladine s plavákovým snímačom pre stráženie hladiny. Parametrizácia sa vykonáva pomocou ponorných prepínačov a potenciometrov.
Wilo-Control EC-Lift 1x12
Artiklové číslo: 2543210
Mikroradičom riadený spínací prístroj pre riadenie v závislosti na hladine ponorného motorového čerpadla pomocou analógových alebo digitálnych signálnych čidiel. Zadanie jednotlivých parametrov sa vykonáva v menu, podporenom symbolmi a ovládacím gombíkom.
Wilo-Control EC-Lift 2x12
Artiklové číslo: 2543220
Mikroradičom riadený spínací prístroj pre riadenie v závislosti na hladine ponorného motorového čerpadla pomocou analógových alebo digitálnych signálnych čidiel. Zadanie jednotlivých parametrov sa vykonáva v menu, podporenom symbolmi a ovládacím gombíkom.
DRAIN ALARM
Artiklové číslo: 2545133
Rozvádzače alarmu nezávislého na sieti (samočinný napájací zdroj) pre upevnenie na stenu s optickým a akustickým poplašným signálom. 
LEVEL SENSOR 0-1MWS, 10M CABLE
Artiklové číslo: 2519924
Snímač hladiny so schválením ATEX pre reguláciu hladiny odpadových vôd obsahujících výkaly. Tu sa používa snímač hladiny pre meranie hydrostatického tlaku v médiu a jeho premenu priamo v tlakovom prevodníku na elektrický signál pomocou membrány. Signál je prenášaný do rozvádzača a zodpovedajúcim spôsobom vyhodnotený.
LEVEL SENSOR 0-2,5mWS, 10m CABLE
Artiklové číslo: 2519921
Snímač hladiny so schválením ATEX pre reguláciu hladiny odpadových vôd obsahujúcich výkaly. Tu sa používa snímač hladiny pre meranie hydrostatického tlaku v médiu a jeho premenu priamo v tlakovom prevodníku na elektrický signál pomocou membrány. Signál je prenášaný do rozvádzača a zodpovedajúcim spôsobom vyhodnotený.
FLOAT SWITCH WA 65 (PSN-O) 5M
Artiklové číslo: 503211390
Signálne čidlo pre spínanie zariadenia v závislosti na hladine otvorenej nádrže alebo cisterny.
 • Spínacie body: hore ZAP, dolu VYP
FLOAT SWITCH WA 65 (PSN-O) 10M +VP
Artiklové číslo: 503211893
Signálne čidlo pre spínanie zariadenia v závislosti na hladine otvorenej nádrže alebo cisterny.
 • Spínacie body: hore ZAP, dolu VYP
FLOAT SWITCH MS 1
Artiklové číslo: 2004593
Plavákový spínač pre meranie hladiny ako min./max. spínač pre agresivne médiá alebo médiá s obsahom fekálií, vypláva s médiom a zopne v šikmej polohe. Plavákový spínač môže vzhľadom ku svojej konštrukcii a dimenzovaniu ťažiska odrážať len veľmi malú hystereziu. Táto vlastnosť nemôže byť zmenená ani dĺžkou kábla. Pre použitie plavákového spínača musí byť použitý spínací prístroj s nastaviteľnou dobou dobehu. Spínanie: hore „ZAP“ / dolu „VYP“.
Float switch WA KR1 S
Artiklové číslo: 6082807
Signálne čidlo pre spínanie zariadenia v závislosti na hladine otvorenej nádrže alebo cisterny.
 • Spínacie body: hore ZAP, dolu VYP