1 náhradný variant nájdený

Existujúce čerpadlo - Odvodnenie a kanalizácia

Značka Pedrollo
Názov produktu MC 10/45
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 50
Nominálny výkon P2 0,75 kW

Náhradné čerpadlo Zoznam náhrad

Názov produktu Rexa PRO C05-322
Artiklové číslo 6076425
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia DN 50
Prúd 2,9 A
Nominálny výkon P2 1,1 kW
Rozsah teploty kvapalín +3 - +40 °C
Priechodnosť 45

Poznámka

Nutná úprava potrubia, náhradné čerpadlo nemá zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z EN-GJS-500-7.
Maximálna priechodnosť náhradného čerpadla je menšia.
Náhradné čerpadlo má vyšší výkon motora.

Informácie o produkte
Rexa PRO C05-322

Rexa PRO C05-322
Artiklové číslo: 6076425

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Maximálna účinnosť vďaka jednokanálovým obežným kolesám s optimalizáciou účinnosti
 • Prevádzkovo bezpečné vďaka vírivým obežným kolesám s minimálnym upchávaním
 • Preverená bezpečnosť. Sériove s povolením pre použitie v oblastiach ohrozených explóziou podľa ATEX
 • Voliteľne dostupné s energeticky efektívnou technológiou motorov IE3
Konštrukčný typ
Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre trvalú prevádzku, pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia ako aj pre stacionárnu suchú inštaláciu.

Použitie
Čerpanie:
 • Surovej odpadovej vody
 • Odpadová voda s fekáliami
 • Odpadová voda
Vybavenie/funkcia
 • Monitorovanie tesnosti pre priestor motora
 • Monitorovanie teploty vinutia pomocou bimetalického snímača
 • Voliteľná externá tyčová elektróda na kontrolu utesnenia priestoru komory
 • Vyhotovenie pre jednofázový striedavý prúd so skriňovým rozvádzačom kondenzátora
Rozsah dodávky
 • Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s 10 m káblom
 • Prevádzková a údržbová príručka
Technické údaje
 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S2-30 min; S3 25%
 • Druh ochrany: IP68
 • Izolačná trieda: F, voliteľne H
 • Teplota média: 3…40 °C, max. 60 °C na 3 min
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m
 • Dĺžka kábla: 10 m
Materiály
 • Teleso motora: EN-GJL-250
 • Teleso hydrauliky: EN-GJL250
 • Obežné koleso: EN-GJL 250 alebo EN-GJS-500-7
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: C/MgSiO4
 • Zakončenie hriadeľa: ušľachtilá oceľ 1.4021
Opis/konštrukcia
Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu ako zaplaviteľný blokový agregát na pevnú a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia, ako aj stacionárnu suchú inštaláciu.

Hydraulika
Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálne prírubové spojenia. Maximálne možná suchá substancia je 8 % (v závislosti od hydrauliky). Používajú sa vírivé obežné kolesá a jednokanálové obežné kolesá.

Motor
Ako motory sa používajú motory s povrchovým chladením vo vyhotovení pre jednofázový alebo trojfázový striedavý prúd. V prípade motorov na striedavý prúd je kondenzátor namontovaný do separátneho spínacieho prístroja. Zapnutie sa realizuje v závislosti od výkonu s priamym rozbehom alebo rozbehom hviezda-trojuholník.

Chladenie motorov sa realizuje prostredníctvom okolitého média (čerpané médium alebo vzduch). Odpadové teplo sa pritom odvádza cez skriňu motora.

Motory sa môžu používať ponorené v nepretržitej prevádzke (S1). Vo vynorenej prevádzke sú v závislosti od výkonu motora možné prevádzkové režimy S1 (nepretržitá prevádzka), S2 (krátkodobá prevádzka) alebo S3 (prerušovaná prevádzka).

Okrem toho sú motory vybavené týmito monitorovacími zariadeniami:
 • Monitorovanie tesnosti pre priestor motora Monitorovanie tesnosti hlási prenikanie vody do priestoru motora.
 • Tepelné monitorovanie motora Tepelné monitorovanie motora chráni vinutie motora pred prehrievaním. Štandardne sa používajú bimetalické snímače.
Motor možno dodatočne vybaviť externou elektródou na monitorovanie tesniacej komory. Táto hlási vniknutie vody do tesniacej komory cez mechanickú upchávku na strane média.

Pripojovací kábel má štandardne voľné konce káblov, dĺžka 10 m, je pozdĺžne vodotesný a zaliaty.

Utesnenie
Medzi motorom a hydraulikou sa nachádza tesniaca komora s tesnením na strane média a na strane motora. Tesniaca komora je naplnená medicínskym bielym olejom. Utesnenie na strane média a motora sa realizuje pomocou dvoch, navzájom nezávisle sa otáčajúcich mechanických upchávok.
Prírubový adaptér DN 50 na Rp2
Artiklové číslo: 4027333
Protipríruba
 • Vyrobená z liatiny
 • Dodáva sa s prírubou, skrutkami a maticami a tesneniami
Reťazová sada Wilo PCS-CE, 5 m: do 400 kg, nerezová oceľ 1.4401
Artiklové číslo: 6063136
Reťaz
 • Maximálna hmotnosť čerpadla 400 kg
 • Vyrobené z ocele odolnej voči kyselinám (1.4401)
 • Dĺžka 5 metrov
Rúrk. koleno Wilo 90 st. R2/G2 s vnútorným/vonkajším závitom
Artiklové číslo: 4027332
Koleno rúry
 • Určené pre čerpadlá série Rexa
 • 90 stupňov
Hadicové hrdlo Ø 60 mm/G 2, nerez
Artiklové číslo: 4027334
Hadicová prípojka
 • Určená pre ponorné čerpadlá. Zahŕňa hadicovú svorku
Tlaková hadica z PVC, PN 6, vr. hadicovej sponky, dĺžka 10 m
Artiklové číslo: 2018106
Tlaková hadica
Určená pre ponorné čerpadlá.
 • 10 m
 • ø60 mm
 • Maximálny tlak 6 bar
Oporná podložná patka REXA DN 50/65
Artiklové číslo: 6064666
Podstavec Rexa CUT
 • Určené pre čerpadlá Rexa s pripojením DN 50/65
Wilo-Control MS-Lift 1x4
Artiklové číslo: 2539741
Mikroprocesorom riadené rozvádzače pre riadenie ponorného čerpadla závislé na hladine s plavákovým snímačom pre stráženie hladiny. Parametrizácia sa vykonáva pomocou ponorných prepínačov a potenciometrov.
Wilo-Control MS-Lift 2x4
Artiklové číslo: 2539745
Mikroprocesorom riadené rozvádzače pre riadenie ponorného čerpadla závislé na hladine s plavákovým snímačom pre stráženie hladiny. Parametrizácia sa vykonáva pomocou ponorných prepínačov a potenciometrov.
Wilo-Control EC-Lift 1x12
Artiklové číslo: 2543210
Mikroradičom riadený spínací prístroj pre riadenie v závislosti na hladine ponorného motorového čerpadla pomocou analógových alebo digitálnych signálnych čidiel. Zadanie jednotlivých parametrov sa vykonáva v menu, podporenom symbolmi a ovládacím gombíkom.
Wilo-Control EC-Lift 2x12
Artiklové číslo: 2543220
Mikroradičom riadený spínací prístroj pre riadenie v závislosti na hladine ponorného motorového čerpadla pomocou analógových alebo digitálnych signálnych čidiel. Zadanie jednotlivých parametrov sa vykonáva v menu, podporenom symbolmi a ovládacím gombíkom.
DRAIN ALARM
Artiklové číslo: 2545133
Rozvádzače alarmu nezávislého na sieti (samočinný napájací zdroj) pre upevnenie na stenu s optickým a akustickým poplašným signálom. 
LEVEL SENSOR 0-1MWS, 10M CABLE
Artiklové číslo: 2519924
Snímač hladiny so schválením ATEX pre reguláciu hladiny odpadových vôd obsahujících výkaly. Tu sa používa snímač hladiny pre meranie hydrostatického tlaku v médiu a jeho premenu priamo v tlakovom prevodníku na elektrický signál pomocou membrány. Signál je prenášaný do rozvádzača a zodpovedajúcim spôsobom vyhodnotený.
LEVEL SENSOR 0-2,5mWS, 10m CABLE
Artiklové číslo: 2519921
Snímač hladiny so schválením ATEX pre reguláciu hladiny odpadových vôd obsahujúcich výkaly. Tu sa používa snímač hladiny pre meranie hydrostatického tlaku v médiu a jeho premenu priamo v tlakovom prevodníku na elektrický signál pomocou membrány. Signál je prenášaný do rozvádzača a zodpovedajúcim spôsobom vyhodnotený.
FLOAT SWITCH WA 65 (PSN-O) 5M
Artiklové číslo: 503211390
Signálne čidlo pre spínanie zariadenia v závislosti na hladine otvorenej nádrže alebo cisterny.
 • Spínacie body: hore ZAP, dolu VYP
FLOAT SWITCH WA 65 (PSN-O) 10M +VP
Artiklové číslo: 503211893
Signálne čidlo pre spínanie zariadenia v závislosti na hladine otvorenej nádrže alebo cisterny.
 • Spínacie body: hore ZAP, dolu VYP
FLOAT SWITCH MS 1
Artiklové číslo: 2004593
Plavákový spínač pre meranie hladiny ako min./max. spínač pre agresivne médiá alebo médiá s obsahom fekálií, vypláva s médiom a zopne v šikmej polohe. Plavákový spínač môže vzhľadom ku svojej konštrukcii a dimenzovaniu ťažiska odrážať len veľmi malú hystereziu. Táto vlastnosť nemôže byť zmenená ani dĺžkou kábla. Pre použitie plavákového spínača musí byť použitý spínací prístroj s nastaviteľnou dobou dobehu. Spínanie: hore „ZAP“ / dolu „VYP“.
Float switch WA KR1 S
Artiklové číslo: 6082807
Signálne čidlo pre spínanie zariadenia v závislosti na hladine otvorenej nádrže alebo cisterny.
 • Spínacie body: hore ZAP, dolu VYP