2 náhradné varianty nájdené

Existujúce čerpadlo - Obehové a cirkulačné

Značka Ebara
Názov produktu Ego (C) easy 40-60F
Celková dĺžka 220 mm
Sieťové pripojenie 1x230 V
Prípojka potrubia DN 40 PN6/10

Náhradné čerpadlo - Vysoká účinnosť Premium Smart Zoznam náhrad

Názov produktu Stratos MAXO 40/0,5-4 -R7
Artiklové číslo 2217949
EEI ≤ 0,19
Celková dĺžka 220 mm
Sieťové pripojenie 1x230 V
Prípojka potrubia DN 40 PN6/10
Prúd 0,11-1,10 A
Nominálny výkon P2 0,115 kW
Rozsah teploty kvapalín -10 - +110 °C

Poznámka

Hodí sa bez požiadaviek na prestavbu potrubného systému.
Čerpadlá Stratos Maxo-R7 sú dodávané bez teplotného čidla.

Informácie o produkte
Stratos MAXO 40/0,5-4 -R7

Stratos MAXO 40/0,5-4 -R7
Artiklové číslo: 2217949

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Intuitívna obsluha vďaka nastaveniu prostredníctvom sprievodcu nastaveniami za podpory Setup Guide, kombinovaná s novým displejom a ovládacím tlačidlom s technológiou zeleného gombíka.
 • Maximálna energetická efektivita vďaka súhre optimalizovaných a inovatívnych funkcií na úsporu energie (napr. No-Flow Zastavenie).
 • Optimálna efektivita systému vďaka novým, inovačným, inteligentným regulačným funkciám, ako napr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Najnovšie komunikačné rozhrania (napr. Bluetooth) k pripojeniu na mobilné koncové zariadenia a priame spojenie čerpadiel do siete prostredníctvom Wilo Net na multifunkčné riadenie čerpadiel.
 • Maximálny elektrický inštalačný komfort vďaka prehľadnému a veľkorysému priestoru svorkovnice a optimalizovanému Wilo-Connector.
Technológia budúcnosti pre súčasné systémy.
Vďaka optimalizovaným a inovatívnym funkciám šetriacim energiu stanovuje Wilo-Stratos MAXO nové normy pre komerčné použitie HVAC a pitnej vody v oblasti energetickej efektivity. S ich mimoriadne jednoduchým používaním bude ovládanie tak jednoduché, ako ešte nikdy predtým.

Konštrukčný typ
Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo so skrutkovým alebo s prírubovým pripojením, EC motorom s integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie
Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia
Oblasti použitia:
Čerpadlo umožňuje prostredníctvom nastavenia regulačného režimu pre príslušné použitie špecifické pre zariadenie (napr. vykurovacie teleso, podlahové vykurovanie, chladenie stropu) prevádzku s najvyššou účinnosťou zariadenia.

Kúrenie
 • Vykurovacie teleso
 • Podlahové vykurovanie
 • Vykurovanie stropu
 • Ohrievač vzduchu
 • Hydraulická výhybka
 • Výmenník tepla
Chladenie
 • Chladenie stropu
 • Chladenie podlahy
 • Vzduchové klimatizačné zariadenia
 • Hydraulická výhybka
 • výmenník tepla
Kombinované vykurovanie a chladenie
 • Automatické prepínanie
Podľa zvoleného použitia sú k dispozícii nasledovné regulačné režimy:

Regulačné režimy
 • Konštantný počet otáčok (automatický režim s reguláciou otáčok)
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Dynamic Adapt plus pre plynulé (dynamické) prispôsobenie dopravného výkonu k aktuálnej potrebe
 • T-const. pre konštantnú reguláciu teploty
 • ΔT pre reguláciu teplotného rozdielu
 • Konstant-Q pre konštantnú reguláciu objemu
 • Multi-Flow Adaptation: Stanovenie celkového prietoku obehového čerpadla pre zásobovanie sekundárnych čerpadiel v rozdeľovačoch vykurovacieho obvodu podľa potreby
 • Užívateľsky definovaný regulátor PID
Voliteľné funkcie
 • Q-Limitmax. na obmedzenie maximálneho prietoku
 • Q-Limitmin. na obmedzenie minimálneho prietoku
 • No-Flow Zastavenie (vypínanie nulového prietoku)
 • Automatický útlmový režim
 • Regulácia zlého bodu (Δp-c regulácia s externým snímačom aktuálnej hodnoty)
 • Premenná strmosť Δp-v charakteristiky
Manuálne nastavenia
 • Výber oblasti použitia prostredníctvom Setup Guide
 • Nastavenie príslušných prevádzkových parametrov
 • Nominálny prevádzkový bod: priame zadávanie vypočítaného prevádzkového bodu pri Δp-v
 • Zobrazenie stavu
 • Nastavenie a obnovenie počítania množstva energie (teplo a chladenie)
 • Funkcia odvzdušnenia čerpadla
 • Zablokovanie tlačidiel pre zablokovanie nastavení
 • Funkcia na obnovenie nastavení z výroby alebo uložených bodov obnovenia (sady parametrov)
 • Parametrizovať analógové vstupy
 • Parametrizovať binárne vstupy
 • Parametrizovať relé výstupy
 • Funkcia zdvojeného čerpadla (pri 2 samostatných čerpadlách, ktoré majú byť prevádzkované ako zdvojené čerpadlo)
Automatické funkcie
 • Prispôsobovanie výkonu optimalizovaného podľa potreby pre energeticky efektívnu prevádzku v závislosti od prevádzkového režimu
 • Rozpoznanie automatického útlmového režimu
 • Vypínanie pri rozpoznaní nulového prietoku (No-Flow Stop)
 • Jemný štart
 • Automatické rutiny odstraňovania chýb (napr. funkcia odblokovania)
 • Prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu
 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou
Externé riadiace vstupy a ich funkcie
 • 2x analógový vstup:
 • Typy signálu: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Aplikácie: Diaľková regulácia požadovanej hodnoty pre každý regulačný režim (okrem Multi-Flow Adaptation), snímačových vstupov pre teplotu, diferenciálneho tlaku alebo voľného snímača v užívateľom definovanej prevádzke PID
 • 2x digitálny vstup:
 • Pre beznapäťové riadiace výstupy alebo spínače
 • Parametrovateľné funkcie:
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • MANUÁL (BMS -VYP)
 • Blokovanie tlačidiel
 • Prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu
Wilo Net pre riadenie zdvojeného čerpadla 2 samostatných čerpadiel, vzájomnú komunikáciu viacerých čerpadiel a diaľkovú reguláciu čerpadla cez bránu.

Funkcie hlásení a indikačné funkcie
 • Stav displeja Indikácia prevádzky:
 • Požadovaná hodnota
 • Aktuálna dopravná výška
 • Aktuálny prietok
 • Príkon
 • Spotreba elektriny
 • Teploty
 • Zobrazenie stavu LED: Bezchybná prevádzka (zelené LED), komunikácia čerpadiel (modré LED)
 • Stav na displeji Zobrazenie Chyba (červená farba displeja):
 • Kódy porúch a popis chyby úplným textom
 • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu displeja Varovanie (žltá farba displeja):
 • Výstražné kódy a popis varovania v plnom znení
 • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu procesu zobrazenia (modrá farba displeja):
 • Odvzdušnenie čerpadla
 • Aktualizácia
 • Stav na displeji BMS komunikácia (modrá farba displeja):
 • Zhrnutie aktívnych parametrov BMS (prenosová rýchlosť, adresa, ...)
 • Zberné poruchové hlásenie SSM (beznapäťový prepínací kontakt)
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM (beznapäťový spojovací kontakt)
Výmena údajov
 • Rozhranie bluetooth na bezdrôtovú výmenu údajov a diaľkové ovládanie čerpadla cez smartfón alebo tablet.
 • Sériové digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s modulom Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s modulom Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Sériové digitálne rozhranie LON na pripojenie na automatické riadenie budov cez zbernicový systém LONWorks (možné s modulom Wilo-CIF LON).
 • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez firemné prepojovacie moduly (možné s modulom Wilo-CIF PLR).
Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo alebo 2 x samostatné čerpadlo)
 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie pri poruche/časovo závislá zámena čerpadiel)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti)
Vybavenie
 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 65: Kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80 / DN 100: príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
 • Špeciálne vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 100: Príruba PN 16 (podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 16
 • Mnohé integrované komunikačné rozhrania a alternatívne použiteľný slot pre modul CIF
 • 5 prívodov kábla na pripojenie komunikačných rozhraní
 • Bluetooth-rozhranie
 • Grafický displej s vysokým rozlíšením so zeleným gombíkom a 2 tlačidlami
 • Praktický priestor svorkovnice
 • Integrovaný snímač teploty
 • Sériová tepelná izolácia pre použitie na vykurovanie
 • Elektrická rýchloprípojka s optimalizovanou zástrčkou Wilo-Connector na napájacie napätie
Rozsah dodávky
 • Čerpadlo
 • Optimalizovaný konektor Wilo-Connector
 • 2 x káblová priechodka M16 x 1,5
 • Podložka pod prírubovú skrutku (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 - DN 65)
 • Tesnenia pri závitovej prípojke
 • Tepelná izolácia
 • Návod na montáž a obsluhu
Technické údaje
 • Povolený teplotný rozsah -10 °C až +110 °C
 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IPX4D
 • Skrutkový spoj, resp. prírubová prípojka (podľa typu) Rp 1 do DN 100
 • Max. prevádzkový tlak pri štandardnom vyhotovení: 6/10 bar, resp. 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar alebo 16 bar)
 • Izolačná trieda: F
 • Rušivé vyžarovanie podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/obytné prostredie (C1)
 • Odolnosť proti rušeniu podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/priemyselné prostredie (C2)
Materiály
 • Teleso čerpadla: sivá liatina s katodickým elektrickým ponorným lakovaním
 • Tepelná izolácia: Polypropylén
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Ložisko: Uhlie
 • Obežné koleso: Plast
Opis/konštrukcia
 • Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo s EC motorom a integrovaným elektronickým prispôsobením výkonu
 • Technológia zeleného gombíka a grafický displej
 • Ochrana motora so spúšťacou elektronikou
 • Zástrčkové spojenie na rozšírenie funkcie voliteľným CIF modulom pre automatické riadenie budov
 • Obežné koleso s trojrozmerne zakrivenými lopatkami a plastová oddeľovacia rúrka z kompozitu z uhlíkových vlákien
ClimaForm STM 40/0,5-4/8 Izolácia proti chladu Stratos MAXO
Artiklové číslo: 2201733
Wilo Climaform
Prefabrikovaný izolačný kryt odolný proti difúzii určený pre čerpadlá Wilo-Stratos MAXO. Prednostne sa používa v klimatizačných a chladiacich systémoch. Tým sa má zabrániť kondenzácii a minimalizovať energetické straty.
 • Súčasťou dodávky je páska Armaflex na utesnenie medzi izoláciou a prírubou čerpadla.
 • Rozsah teplôt média -10 ° C až 110 ° C
 • Vyrobené z materiálu Armaflex
 • Vodná para z difúzneho odporu μ ≥ 10 000
 • Tepelná vodivosť 0,033 W / (m · K)
Výhody:
 • Jednoduchá inštalácia - úspora času.
 • Nákladovo efektívne celkové riešenie.
 • Inštalácia odkvapkávacej misky nie je potrebná.
Sada protipríruby DN 40, PN 10
Artiklové číslo: 2105579
Protipríruby
 • Vyrobené z ocele
 • Protipríruby (privarovacie) sa dodávajú kompletné (v pároch) so skrutkou, maticou a tesnením príruby
Konektor Stratos Maxo
Artiklové číslo: 2194141
Konektor Stratos MAXO
 • Hodí sa pre všetky čerpadlá Stratos MAXO
Konektor Stratos Maxo
Artiklové číslo: 2212505
Konektor Stratos MAXO
 • Hodí sa pre všetky čerpadlá Stratos MAXO
Tesnenie prírub DN 40 PN6/PN10
Artiklové číslo: 2150949
Tesnenie príruby DN 40 PN6/10
 • Hrúbka: 2 mm
 • Vnútorný priemer: 49 mm
 • Vonkajší priemer: 85 mm
PT 1000 AA Sensor f.heating circulation 3m
Artiklové číslo: 2193422
Teplotné čidlo pre inštaláciu do ponorného púzdra s vnútorným priemerom 6,5 mm.
Pripojenie k Stratos Maxo pre detekciu teploty kvapaliny v prípade regulácie čerpadla závislé na teplote alebo pre detekciu množstva tepla/chladenia.
 • Snímač Pt 1000 trieda AA, ø6 x 40 mm
 • Dĺžka kábla: 3 m
 • Rozsah merania: -5 °C až 70 °C, krátko až 90 °C
Pipe surface contact sensor Pt 1000 B
Artiklové číslo: 2193421
Teplotné čidlo pre pripevnenie k potrubiu. Pripojenie k Stratos Maxo-Z pre detekciu teploty výstupu teplej vody na nádrži pre detekciu tepelnej dezinfekcie.
 • Snímač Pt 1000 trieda B, ø8,5 x 35 mm
 • Dĺžka kábla 5 m
 • Rozsah merania -5 °C až 70 °C, krátko až 90 °C.
Immersion well G 1/2", 100mm
Artiklové číslo: 2193424
Ponorné púzdro so svorkovou skrutkou PG 7 a silikónovými krúžkami. Pre vstup ponorného senzora Pt 1000 AA pre pripojenie ku Stratos MAXO.
 • Závit: G 1/2 - Vnútorný Ø 6,4 mm pre senzor do ø6 mm
 • Dĺžka záberu 100 mm pre montáž do závitového T-konektora pre použitie s rúrkami od cca DN 65 do DN 100
Immersion well G 1/2", 45mm
Artiklové číslo: 2193423
Ponorné púzdro so svorkovou skrutkou PG 7 a silikónovými krúžkami. Pre vstup ponorného senzora Pt 1000 AA pre pripojenie ku Stratos MAXO.
 • Závit: G 1/2 - Vnútorný Ø 6,4 mm pre senzor do ø6 mm
 • Dĺžka záberu 45 mm pre montáž do závitového T-konektora pre použitie s rúrkami od cca DN 25 do DN 50
CIF-Module BACnet
Artiklové číslo: 2190367
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Module CAN
Artiklové číslo: 2190369
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Module LON
Artiklové číslo: 2190370
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Module Modbus
Artiklové číslo: 2190368
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
Smart Gateway
Artiklové číslo: 2197100
Zariadenie pre naviazanie komunikácie medzi produktami Wilo s Wilo Net a Wilo-Smart Cloud cez internet. Umožňuje vzdialené monitorovanie a ovládanie pripojených produktov pomocou funkcie Wilo-Smart connect v aplikácii Wilo Assistant.
CIF-Module Ethernet
Artiklové číslo: 2211408
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Modul Modbus TCP
Artiklové číslo: 2211409
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
Teplotný senzor STM
Artiklové číslo: 2194058
Teplotný senzor Stratos MAXO -R7
Teplotný senzor určený pre Stratos MAXO -R7 a Stratos MAXO-D -R7.

Funkcia:
 • Prevádzka cez riadiaci režim T-konšt. a ΔT konšt.
 • Nočný útlm
 • Meranie energie na vykurovanie a chladenie
 • Automatické prepínanie medzi kúrením / chladením
Difference pressure sensor 10 m
Artiklové číslo: 2136454
Sada čidiel diferenčného tlaku umožňuje reguláciu typu dp-c a dp-v frekvenčne riadeného vysokotlakového odstredivého čerpadla.
Čidlo meria rozdiel tlaku medzi sacím a výtlačným hrdlom na potrubí a prevádza ho na elektrický signál 4-20 mA, ktorý je využívaný frekvenčným meničom pre reguláciu tlaku čerpadla. Hodnota výstupného prúdu je proporcionálna voči rozdielu tlaku.

Náhradné čerpadlo - Vysoká účinnosť Štandardné Zoznam náhrad

Názov produktu Yonos MAXO 50/0,5-8
Artiklové číslo 2120649
EEI ≤ 0,20
Celková dĺžka 240 mm
Sieťové pripojenie 1x230 V
Prípojka potrubia DN 50 PN6/10
Prúd 0,15-1,33 A
Nominálny výkon P2 0,2 kW
Rozsah teploty kvapalín -20 - +110 °C

Poznámka

Hodí sa bez požiadaviek na prestavbu potrubného systému.
This Pump is equipped with alarm output (SSM) as standard. Additonal functions (external on/off, external operation indication) can be added with the simple install of the Connect-Module. One Connect-Module would be required per pump head.

Informácie o produkte
Yonos MAXO 50/0,5-8

Yonos MAXO 50/0,5-8
Artiklové číslo: 2120649

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • LED indikátor poskytuje kompletnú prehľadnosť požadovanej dopravnej výšky, stupňa otáčok alebo možných chýb
 • Jednoduché nastavenie pomocou troch stupňov otáčok pri výmene neregulovaného štandardného čerpadla
 • Zjednodušené elektrické pripojenie vďaka zástrčke Wilo-Connector
 • Zabezpečenie disponibility zariadenia vďaka zbernému poruchovému hláseniu
 • Kompaktná konštrukcia a overené jednoduché ovládanie
Konštrukčný typ
Mokrobežné obehové čerpadlo so závitovým alebo prírubovým pripojením, motorom EC a automatickým prispôsobením výkonu.

Použitie
Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia
Prevádzkové režimy:
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • n = konštantný (3 stupne otáčok)
Manuálne funkcie
 • Nastavenie prevádzkového režimu
 • Nastavenie výkonu čerpadla (dopravná výška)
 • Nastavenie stupňov otáčok
Automatické funkcie
 • Plynulé prispôsobovanie výkonu v závislosti od prevádzkového režimu
 • Funkcia odblokovania
 • Jemný štart
 • Integrovaná plná ochrana motora
Signalizačné a indikačné funkcie
 • Zberné poruchové hlásenie (beznapäťový rozpínací kontakt)
 • Poruchová dióda
 • Indikátor LED segmentov pre zobrazenie dopravnej výšky a chybového kódu
 • Indikácia nastaveného stupňa otáčok (C1, C2 alebo C3)
Vybavenie
 • Nástavec pre uchytenie skrutkového kľúča na telese čerpadla (pri čerpadlách so spojením rúrok na závit)
 • Elektrická rýchloprípojka so zástrčkou Wilo. Pre pripojenie vedenia siete a SSM, s integrovaným odľahčením ťahu
 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 40 až DN 65: kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80 / DN 100: príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
Rozsah dodávky
 • Čerpadlo
 • Vrátane tesnení pri závitovej prípojke
 • Vrátane podložiek pod prírubové skrutky (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 40 - DN 65)
 • Vrátane návodu na montáž a obsluhu
Technické údaje
 • Prípustný teplotný rozsah -20°C až +110°C
 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IP X4D
 • Prírubová prípojka DN 32 až DN 80
 • Max. prevádzkový tlak, štandardné vyhotovenie: 6/10 bar alebo 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar)
Materiály
 • Teleso čerpadla: sivá liatina s katodickým elektrickým ponorným lakovaním
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Ložisko: uhlík, impregnovaný kovom
 • Obežné koleso: plast
Sada protipríruby DN 50, PN 10
Artiklové číslo: 2105581
Protipríruby
 • Vyrobené z ocele
 • Protipríruby (privarovacie) sa dodávajú kompletné (v pároch) so skrutkou, maticou a tesnením príruby
Tepelná izolácia WILO Yonos MAXO DN50-34, sada
Artiklové číslo: 2123375
Izolačný kryt určený pre Yonos MAXO
 • Tepelná izolácia telesa čerpadla vo vykurovacích aplikáciách
 • Znižuje tepelné straty až o 85%
 • Úspora energie, zníženie prevádzkových nákladov
 • Chráni čerpadlo pred vonkajším poškodením
Tesnenie prírub DN 50 PN6/10
Artiklové číslo: 2150974
Tesnenie príruby DN 50 PN6/10
 • Hrúbka: 2 mm
 • Vnútorný priemer: 61 mm
 • Vonkajší priemer: 96 mm
Connect-Module Yonos MAXO
Artiklové číslo: 2210108
Modul Wilo-Connect Yonos MAXO je dodatočne inštalovateľný zásuvný modul pre čerpadlá Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z. Modul Wilo-Connect Yonos MAXO je inštalovaný na elektronickom module čerpadla v polohe zástrčky Wilo. Využitie modulu Wilo-ConnectYonos MAXO sa zaobíde pri externých stykačoch a ďalších rozvádzačov, rovanko ako s tým spojenou inštalačnou záťažou. Zaťaženie rozvádzačov (relé) na strane zákazníka vďaka vysokým štartovacím prúdom je znížené na minimum pomocou connect modulu Yonos MAXO.
Vybavenie/funkcie:
 • Indikácia prevádzkových hlásení
 • Zberné poruchové hlásenie SSM ako beznapäťový rozpínací kontakt
 • Súhrnné prevádzkové hlásenie SBM ako beznapäťový zapínací kontakt
 • Riadiaci vstup Prednosť vyp (externé vyp)
 • Integrované riadenie zdvojených čerpadiel s funkciami:
 • Hlavný/záložný režim s prepínaním hlavného a záložného čerpadla závislým na dobe chodu (24 h)
 • Prepínanie na záložné čerpadlo pripravené na prevádzku v závislosti na poruche