2 náhradné varianty nájdené

Existujúce čerpadlo - Obehové a cirkulačné

Značka Ebara
Názov produktu Ego C 100 H
Celková dĺžka 360 mm
Sieťové pripojenie 1x230 V
Prípojka potrubia DN 100 PN10

Náhradné čerpadlo - Vysoká účinnosť Premium Smart Zoznam náhrad

Názov produktu Stratos MAXO 100/0,5-12 -R7 PN10
Artiklové číslo 2217972
EEI ≤ 0,17
Celková dĺžka 360 mm
Sieťové pripojenie 1x230 V
Prípojka potrubia DN 100 PN10
Prúd 0,30-5,70 A
Nominálny výkon P2 1,175 kW
Rozsah teploty kvapalín -10 - +110 °C

Poznámka

Hodí sa bez požiadaviek na prestavbu potrubného systému.
Náhradné čerpadlo má pri nízkom prietoku nižší tlak. Skontrolujte prevádzkový bod.

Informácie o produkte
Stratos MAXO 100/0,5-12 -R7 PN10

Stratos MAXO 100/0,5-12 -R7 PN10
Artiklové číslo: 2217972

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Intuitívna obsluha vďaka nastaveniu prostredníctvom sprievodcu nastaveniami za podpory Setup Guide, kombinovaná s novým displejom a ovládacím tlačidlom s technológiou zeleného gombíka.
 • Maximálna energetická efektivita vďaka súhre optimalizovaných a inovatívnych funkcií na úsporu energie (napr. No-Flow Zastavenie).
 • Optimálna efektivita systému vďaka novým, inovačným, inteligentným regulačným funkciám, ako napr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Najnovšie komunikačné rozhrania (napr. Bluetooth) k pripojeniu na mobilné koncové zariadenia a priame spojenie čerpadiel do siete prostredníctvom Wilo Net na multifunkčné riadenie čerpadiel.
 • Maximálny elektrický inštalačný komfort vďaka prehľadnému a veľkorysému priestoru svorkovnice a optimalizovanému Wilo-Connector.
Technológia budúcnosti pre súčasné systémy.
Vďaka optimalizovaným a inovatívnym funkciám šetriacim energiu stanovuje Wilo-Stratos MAXO nové normy pre komerčné použitie HVAC a pitnej vody v oblasti energetickej efektivity. S ich mimoriadne jednoduchým používaním bude ovládanie tak jednoduché, ako ešte nikdy predtým.

Konštrukčný typ
Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo so skrutkovým alebo s prírubovým pripojením, EC motorom s integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie
Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia
Oblasti použitia:
Čerpadlo umožňuje prostredníctvom nastavenia regulačného režimu pre príslušné použitie špecifické pre zariadenie (napr. vykurovacie teleso, podlahové vykurovanie, chladenie stropu) prevádzku s najvyššou účinnosťou zariadenia.

Kúrenie
 • Vykurovacie teleso
 • Podlahové vykurovanie
 • Vykurovanie stropu
 • Ohrievač vzduchu
 • Hydraulická výhybka
 • Výmenník tepla
Chladenie
 • Chladenie stropu
 • Chladenie podlahy
 • Vzduchové klimatizačné zariadenia
 • Hydraulická výhybka
 • výmenník tepla
Kombinované vykurovanie a chladenie
 • Automatické prepínanie
Podľa zvoleného použitia sú k dispozícii nasledovné regulačné režimy:

Regulačné režimy
 • Konštantný počet otáčok (automatický režim s reguláciou otáčok)
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Dynamic Adapt plus pre plynulé (dynamické) prispôsobenie dopravného výkonu k aktuálnej potrebe
 • T-const. pre konštantnú reguláciu teploty
 • ΔT pre reguláciu teplotného rozdielu
 • Konstant-Q pre konštantnú reguláciu objemu
 • Multi-Flow Adaptation: Stanovenie celkového prietoku obehového čerpadla pre zásobovanie sekundárnych čerpadiel v rozdeľovačoch vykurovacieho obvodu podľa potreby
 • Užívateľsky definovaný regulátor PID
Voliteľné funkcie
 • Q-Limitmax. na obmedzenie maximálneho prietoku
 • Q-Limitmin. na obmedzenie minimálneho prietoku
 • No-Flow Zastavenie (vypínanie nulového prietoku)
 • Automatický útlmový režim
 • Regulácia zlého bodu (Δp-c regulácia s externým snímačom aktuálnej hodnoty)
 • Premenná strmosť Δp-v charakteristiky
Manuálne nastavenia
 • Výber oblasti použitia prostredníctvom Setup Guide
 • Nastavenie príslušných prevádzkových parametrov
 • Nominálny prevádzkový bod: priame zadávanie vypočítaného prevádzkového bodu pri Δp-v
 • Zobrazenie stavu
 • Nastavenie a obnovenie počítania množstva energie (teplo a chladenie)
 • Funkcia odvzdušnenia čerpadla
 • Zablokovanie tlačidiel pre zablokovanie nastavení
 • Funkcia na obnovenie nastavení z výroby alebo uložených bodov obnovenia (sady parametrov)
 • Parametrizovať analógové vstupy
 • Parametrizovať binárne vstupy
 • Parametrizovať relé výstupy
 • Funkcia zdvojeného čerpadla (pri 2 samostatných čerpadlách, ktoré majú byť prevádzkované ako zdvojené čerpadlo)
Automatické funkcie
 • Prispôsobovanie výkonu optimalizovaného podľa potreby pre energeticky efektívnu prevádzku v závislosti od prevádzkového režimu
 • Rozpoznanie automatického útlmového režimu
 • Vypínanie pri rozpoznaní nulového prietoku (No-Flow Stop)
 • Jemný štart
 • Automatické rutiny odstraňovania chýb (napr. funkcia odblokovania)
 • Prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu
 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou
Externé riadiace vstupy a ich funkcie
 • 2x analógový vstup:
 • Typy signálu: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Aplikácie: Diaľková regulácia požadovanej hodnoty pre každý regulačný režim (okrem Multi-Flow Adaptation), snímačových vstupov pre teplotu, diferenciálneho tlaku alebo voľného snímača v užívateľom definovanej prevádzke PID
 • 2x digitálny vstup:
 • Pre beznapäťové riadiace výstupy alebo spínače
 • Parametrovateľné funkcie:
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • MANUÁL (BMS -VYP)
 • Blokovanie tlačidiel
 • Prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu
Wilo Net pre riadenie zdvojeného čerpadla 2 samostatných čerpadiel, vzájomnú komunikáciu viacerých čerpadiel a diaľkovú reguláciu čerpadla cez bránu.

Funkcie hlásení a indikačné funkcie
 • Stav displeja Indikácia prevádzky:
 • Požadovaná hodnota
 • Aktuálna dopravná výška
 • Aktuálny prietok
 • Príkon
 • Spotreba elektriny
 • Teploty
 • Zobrazenie stavu LED: Bezchybná prevádzka (zelené LED), komunikácia čerpadiel (modré LED)
 • Stav na displeji Zobrazenie Chyba (červená farba displeja):
 • Kódy porúch a popis chyby úplným textom
 • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu displeja Varovanie (žltá farba displeja):
 • Výstražné kódy a popis varovania v plnom znení
 • Opatrenia pri odstavení
 • Zobrazenie stavu procesu zobrazenia (modrá farba displeja):
 • Odvzdušnenie čerpadla
 • Aktualizácia
 • Stav na displeji BMS komunikácia (modrá farba displeja):
 • Zhrnutie aktívnych parametrov BMS (prenosová rýchlosť, adresa, ...)
 • Zberné poruchové hlásenie SSM (beznapäťový prepínací kontakt)
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM (beznapäťový spojovací kontakt)
Výmena údajov
 • Rozhranie bluetooth na bezdrôtovú výmenu údajov a diaľkové ovládanie čerpadla cez smartfón alebo tablet.
 • Sériové digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s modulom Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s modulom Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Sériové digitálne rozhranie LON na pripojenie na automatické riadenie budov cez zbernicový systém LONWorks (možné s modulom Wilo-CIF LON).
 • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez firemné prepojovacie moduly (možné s modulom Wilo-CIF PLR).
Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo alebo 2 x samostatné čerpadlo)
 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie pri poruche/časovo závislá zámena čerpadiel)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti)
Vybavenie
 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 65: Kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80 / DN 100: príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
 • Špeciálne vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 100: Príruba PN 16 (podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 16
 • Mnohé integrované komunikačné rozhrania a alternatívne použiteľný slot pre modul CIF
 • 5 prívodov kábla na pripojenie komunikačných rozhraní
 • Bluetooth-rozhranie
 • Grafický displej s vysokým rozlíšením so zeleným gombíkom a 2 tlačidlami
 • Praktický priestor svorkovnice
 • Integrovaný snímač teploty
 • Sériová tepelná izolácia pre použitie na vykurovanie
 • Elektrická rýchloprípojka s optimalizovanou zástrčkou Wilo-Connector na napájacie napätie
Rozsah dodávky
 • Čerpadlo
 • Optimalizovaný konektor Wilo-Connector
 • 2 x káblová priechodka M16 x 1,5
 • Podložka pod prírubovú skrutku (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 - DN 65)
 • Tesnenia pri závitovej prípojke
 • Tepelná izolácia
 • Návod na montáž a obsluhu
Technické údaje
 • Povolený teplotný rozsah -10 °C až +110 °C
 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IPX4D
 • Skrutkový spoj, resp. prírubová prípojka (podľa typu) Rp 1 do DN 100
 • Max. prevádzkový tlak pri štandardnom vyhotovení: 6/10 bar, resp. 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar alebo 16 bar)
 • Izolačná trieda: F
 • Rušivé vyžarovanie podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/obytné prostredie (C1)
 • Odolnosť proti rušeniu podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/priemyselné prostredie (C2)
Materiály
 • Teleso čerpadla: sivá liatina s katodickým elektrickým ponorným lakovaním
 • Tepelná izolácia: Polypropylén
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Ložisko: Uhlie
 • Obežné koleso: Plast
Opis/konštrukcia
 • Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo s EC motorom a integrovaným elektronickým prispôsobením výkonu
 • Technológia zeleného gombíka a grafický displej
 • Ochrana motora so spúšťacou elektronikou
 • Zástrčkové spojenie na rozšírenie funkcie voliteľným CIF modulom pre automatické riadenie budov
 • Obežné koleso s trojrozmerne zakrivenými lopatkami a plastová oddeľovacia rúrka z kompozitu z uhlíkových vlákien
Sada protipríruby DN100, PN10
Artiklové číslo: 2105587
Protipríruby
 • Vyrobené z ocele
 • Protipríruby (privarovacie) sa dodávajú kompletné (v pároch) so skrutkou, maticou a tesnením príruby
ClimaForm STM 100/0,5-6/12 Izolácia proti chladu Stratos MAXO
Artiklové číslo: 2201742
Wilo Climaform
Prefabrikovaný izolačný kryt odolný proti difúzii určený pre čerpadlá Wilo-Stratos MAXO. Prednostne sa používa v klimatizačných a chladiacich systémoch. Tým sa má zabrániť kondenzácii a minimalizovať energetické straty.
 • Súčasťou dodávky je páska Armaflex na utesnenie medzi izoláciou a prírubou čerpadla.
 • Rozsah teplôt média -10 ° C až 110 ° C
 • Vyrobené z materiálu Armaflex
 • Vodná para z difúzneho odporu μ ≥ 10 000
 • Tepelná vodivosť 0,033 W / (m · K)
Výhody:
 • Jednoduchá inštalácia - úspora času.
 • Nákladovo efektívne celkové riešenie.
 • Inštalácia odkvapkávacej misky nie je potrebná.
Konektor Stratos Maxo
Artiklové číslo: 2194141
Konektor Stratos MAXO
 • Hodí sa pre všetky čerpadlá Stratos MAXO
Konektor Stratos Maxo
Artiklové číslo: 2212505
Konektor Stratos MAXO
 • Hodí sa pre všetky čerpadlá Stratos MAXO
Tesnenie prírub DN 100 PN6/10
Artiklové číslo: 2153115
Tesnenie príruby DN 100 PN6/10, Klingersil
 • Hrúbka: 2 mm
 • Vnútorný priemer: 115 mm
 • Vonkajší priemer: 152 mm
PT 1000 AA Sensor f.heating circulation 3m
Artiklové číslo: 2193422
Teplotné čidlo pre inštaláciu do ponorného púzdra s vnútorným priemerom 6,5 mm.
Pripojenie k Stratos Maxo pre detekciu teploty kvapaliny v prípade regulácie čerpadla závislé na teplote alebo pre detekciu množstva tepla/chladenia.
 • Snímač Pt 1000 trieda AA, ø6 x 40 mm
 • Dĺžka kábla: 3 m
 • Rozsah merania: -5 °C až 70 °C, krátko až 90 °C
Pipe surface contact sensor Pt 1000 B
Artiklové číslo: 2193421
Teplotné čidlo pre pripevnenie k potrubiu. Pripojenie k Stratos Maxo-Z pre detekciu teploty výstupu teplej vody na nádrži pre detekciu tepelnej dezinfekcie.
 • Snímač Pt 1000 trieda B, ø8,5 x 35 mm
 • Dĺžka kábla 5 m
 • Rozsah merania -5 °C až 70 °C, krátko až 90 °C.
Immersion well G 1/2", 100mm
Artiklové číslo: 2193424
Ponorné púzdro so svorkovou skrutkou PG 7 a silikónovými krúžkami. Pre vstup ponorného senzora Pt 1000 AA pre pripojenie ku Stratos MAXO.
 • Závit: G 1/2 - Vnútorný Ø 6,4 mm pre senzor do ø6 mm
 • Dĺžka záberu 100 mm pre montáž do závitového T-konektora pre použitie s rúrkami od cca DN 65 do DN 100
CIF-Module BACnet
Artiklové číslo: 2190367
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Module CAN
Artiklové číslo: 2190369
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Module LON
Artiklové číslo: 2190370
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Module Modbus
Artiklové číslo: 2190368
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Module Ethernet
Artiklové číslo: 2211408
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
CIF-Modul Modbus TCP
Artiklové číslo: 2211409
Moduly rozhrania ako dodatočne inštalovateľné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla v súlade s rôznymi štandardami a variantami protokolu podľa typového kľúča.
Teplotný senzor STM
Artiklové číslo: 2194058
Teplotný senzor Stratos MAXO -R7
Teplotný senzor určený pre Stratos MAXO -R7 a Stratos MAXO-D -R7.

Funkcia:
 • Prevádzka cez riadiaci režim T-konšt. a ΔT konšt.
 • Nočný útlm
 • Meranie energie na vykurovanie a chladenie
 • Automatické prepínanie medzi kúrením / chladením
Difference pressure sensor 10 m
Artiklové číslo: 2136454
Sada čidiel diferenčného tlaku umožňuje reguláciu typu dp-c a dp-v frekvenčne riadeného vysokotlakového odstredivého čerpadla.
Čidlo meria rozdiel tlaku medzi sacím a výtlačným hrdlom na potrubí a prevádza ho na elektrický signál 4-20 mA, ktorý je využívaný frekvenčným meničom pre reguláciu tlaku čerpadla. Hodnota výstupného prúdu je proporcionálna voči rozdielu tlaku.

Náhradné čerpadlo - Vysoká účinnosť Štandardné Zoznam náhrad

Názov produktu Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10
Artiklové číslo 2120661
EEI ≤ 0,20
Celková dĺžka 360 mm
Sieťové pripojenie 1x230 V
Prípojka potrubia DN 100 PN10
Prúd 0,30-6,80 A
Nominálny výkon P2 1,3 kW
Rozsah teploty kvapalín -20 - +110 °C

Poznámka

Hodí sa bez požiadaviek na prestavbu potrubného systému.
Náhradné čerpadlo má pri nízkom prietoku nižší tlak. Skontrolujte prevádzkový bod.
This Pump is equipped with alarm output (SSM) as standard. Additonal functions (external on/off, external operation indication) can be added with the simple install of the Connect-Module. One Connect-Module would be required per pump head.

Informácie o produkte
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10

Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10
Artiklové číslo: 2120661

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • LED indikátor poskytuje kompletnú prehľadnosť požadovanej dopravnej výšky, stupňa otáčok alebo možných chýb
 • Jednoduché nastavenie pomocou troch stupňov otáčok pri výmene neregulovaného štandardného čerpadla
 • Zjednodušené elektrické pripojenie vďaka zástrčke Wilo-Connector
 • Zabezpečenie disponibility zariadenia vďaka zbernému poruchovému hláseniu
 • Kompaktná konštrukcia a overené jednoduché ovládanie
Konštrukčný typ
Mokrobežné obehové čerpadlo so závitovým alebo prírubovým pripojením, motorom EC a automatickým prispôsobením výkonu.

Použitie
Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia
Prevádzkové režimy:
 • Δp-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp-v pre variabilný tlakový rozdiel
 • n = konštantný (3 stupne otáčok)
Manuálne funkcie
 • Nastavenie prevádzkového režimu
 • Nastavenie výkonu čerpadla (dopravná výška)
 • Nastavenie stupňov otáčok
Automatické funkcie
 • Plynulé prispôsobovanie výkonu v závislosti od prevádzkového režimu
 • Funkcia odblokovania
 • Jemný štart
 • Integrovaná plná ochrana motora
Signalizačné a indikačné funkcie
 • Zberné poruchové hlásenie (beznapäťový rozpínací kontakt)
 • Poruchová dióda
 • Indikátor LED segmentov pre zobrazenie dopravnej výšky a chybového kódu
 • Indikácia nastaveného stupňa otáčok (C1, C2 alebo C3)
Vybavenie
 • Nástavec pre uchytenie skrutkového kľúča na telese čerpadla (pri čerpadlách so spojením rúrok na závit)
 • Elektrická rýchloprípojka so zástrčkou Wilo. Pre pripojenie vedenia siete a SSM, s integrovaným odľahčením ťahu
 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 40 až DN 65: kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
 • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80 / DN 100: príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
Rozsah dodávky
 • Čerpadlo
 • Vrátane tesnení pri závitovej prípojke
 • Vrátane podložiek pod prírubové skrutky (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 40 - DN 65)
 • Vrátane návodu na montáž a obsluhu
Technické údaje
 • Prípustný teplotný rozsah -20°C až +110°C
 • Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Druh ochrany IP X4D
 • Prírubová prípojka DN 32 až DN 80
 • Max. prevádzkový tlak, štandardné vyhotovenie: 6/10 bar alebo 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar)
Materiály
 • Teleso čerpadla: sivá liatina s katodickým elektrickým ponorným lakovaním
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Ložisko: uhlík, impregnovaný kovom
 • Obežné koleso: plast
Sada protipríruby DN100, PN10
Artiklové číslo: 2105587
Protipríruby
 • Vyrobené z ocele
 • Protipríruby (privarovacie) sa dodávajú kompletné (v pároch) so skrutkou, maticou a tesnením príruby
Tepelná izolácia WILO Yonos MAXO DN100-64, sada
Artiklové číslo: 2152297
Izolačný kryt určený pre Yonos MAXO
 • Tepelná izolácia telesa čerpadla vo vykurovacích aplikáciách
 • Znižuje tepelné straty až o 85%
 • Úspora energie, zníženie prevádzkových nákladov
 • Chráni čerpadlo pred vonkajším poškodením
Tesnenie prírub DN 100 PN6/10
Artiklové číslo: 2153115
Tesnenie príruby DN 100 PN6/10, Klingersil
 • Hrúbka: 2 mm
 • Vnútorný priemer: 115 mm
 • Vonkajší priemer: 152 mm
Connect-Module Yonos MAXO
Artiklové číslo: 2210108
Modul Wilo-Connect Yonos MAXO je dodatočne inštalovateľný zásuvný modul pre čerpadlá Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z. Modul Wilo-Connect Yonos MAXO je inštalovaný na elektronickom module čerpadla v polohe zástrčky Wilo. Využitie modulu Wilo-ConnectYonos MAXO sa zaobíde pri externých stykačoch a ďalších rozvádzačov, rovanko ako s tým spojenou inštalačnou záťažou. Zaťaženie rozvádzačov (relé) na strane zákazníka vďaka vysokým štartovacím prúdom je znížené na minimum pomocou connect modulu Yonos MAXO.
Vybavenie/funkcie:
 • Indikácia prevádzkových hlásení
 • Zberné poruchové hlásenie SSM ako beznapäťový rozpínací kontakt
 • Súhrnné prevádzkové hlásenie SBM ako beznapäťový zapínací kontakt
 • Riadiaci vstup Prednosť vyp (externé vyp)
 • Integrované riadenie zdvojených čerpadiel s funkciami:
 • Hlavný/záložný režim s prepínaním hlavného a záložného čerpadla závislým na dobe chodu (24 h)
 • Prepínanie na záložné čerpadlo pripravené na prevádzku v závislosti na poruche