2 náhradné varianty nájdené

Existujúce čerpadlo - Do vrtu

Značka Pedrollo
Názov produktu 6SR 27/12
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Nominálny výkon P2 13 kW

Náhradné čerpadlo - Štandard Zoznam náhrad

Názov produktu Xiro SPI6.30-14
Artiklové číslo 6073524
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Nominálny výkon P2 13 kW

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Náhradné čerpadlo má puzdro čerpadla vyrobené z nerezovej ocele.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z nerezovej ocele.

Náhradné čerpadlo - Prémium Zoznam náhrad

Názov produktu TWI6.30-15-C
Artiklové číslo 6075238
MEI ≥ 0,4
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Prúd 32,5 A
Nominálny výkon P2 15 kW

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Náhradné čerpadlo má puzdro čerpadla vyrobené z nerezovej ocele.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z nerezovej ocele.
Maximálny obsah piesku 50 g/m3.