1 náhradný variant nájdený

Existujúce čerpadlo - Do vrtu

Značka Pedrollo
Názov produktu 6HR 64/3
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Nominálny výkon P2 7,5 kW

Náhradné čerpadlo - Prémium Zoznam náhrad

Názov produktu TWI6.60-03-C
Artiklové číslo 6075276
MEI ≥ 0,4
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Prúd 13,7 A
Nominálny výkon P2 5,5 kW

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Maximálny obsah piesku 50 g/m3.