2 náhradné varianty nájdené

Existujúce čerpadlo - Do vrtu

Značka Pedrollo
Názov produktu 6HR 54/8
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Nominálny výkon P2 13 kW

Náhradné čerpadlo - Štandard Zoznam náhrad

Názov produktu Xiro SPI6.60-07
Artiklové číslo 6073620
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 100
Nominálny výkon P2 13 kW

Poznámka

Nutná úprava potrubia, náhradné čerpadlo nemá zodpovedajúci pripojovací rozmer.

Náhradné čerpadlo - Prémium Zoznam náhrad

Názov produktu TWI6.60-08-C
Artiklové číslo 6075280
MEI ≥ 0,4
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Prúd 32,5 A
Nominálny výkon P2 15 kW

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Náhradné čerpadlo má vyšší výkon motora.
Maximálny obsah piesku 50 g/m3.