2 náhradné varianty nájdené

Existujúce čerpadlo - Do vrtu

Značka Pedrollo
Názov produktu 6HR 54/11
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Nominálny výkon P2 18,5 kW

Náhradné čerpadlo - Štandard Zoznam náhrad

Názov produktu Xiro SPI6.60-10
Artiklové číslo 6073623
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 100
Nominálny výkon P2 18,5 kW

Poznámka

Nutná úprava potrubia, náhradné čerpadlo nemá zodpovedajúci pripojovací rozmer.

Náhradné čerpadlo - Prémium Zoznam náhrad

Názov produktu TWI6.60-10-C
Artiklové číslo 6075282
MEI ≥ 0,4
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 80
Prúd 40 A
Nominálny výkon P2 18,5 kW

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Maximálny obsah piesku 50 g/m3.