2 náhradné varianty nájdené

Existujúce čerpadlo - Do vrtu

Značka Pedrollo
Názov produktu 4SR 15/24
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 50
Nominálny výkon P2 7,5 kW

Náhradné čerpadlo - Štandard Zoznam náhrad

Názov produktu Actun FIRST SPU 4.16-27-B 3~
Artiklové číslo 6083843
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 50
Prúd 16,9 A
Nominálny výkon P2 7,5 kW
Rozsah teploty kvapalín +3 - +30 °C

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z PPE.

Náhradné čerpadlo - Prémium Zoznam náhrad

Názov produktu TWI 4.14-27-CI 3~
Artiklové číslo 6081552
MEI ≥ 0,4
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 50
Prúd 18,4 A
Nominálny výkon P2 7,5 kW
Rozsah teploty kvapalín +3 - +30 °C

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z nerezovej ocele.
Maximálny obsah piesku 50 g/m3.

Informácie o produkte
TWI 4.14-27-CI 3~

TWI 4.14-27-CI 3~
Artiklové číslo: 6081552

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Vysoká životnosť vďaka ušľachtilej oceli odolnej voči korózii, voliteľne v kvalite V4A
 • Certifikácia ACS pre aplikácie pitnej vody
 • Vysoká flexibilita vďaka vyhotoveniam v rozsahu 4, 6, 8 a 10 palcov
 • Veľký rozsah výkonu od 1 do 250 m³/h
Konštrukčný typ
Viacstupňové 4" ponorné motorové čerpadlo s upevnením pomocou plechov pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu.

Použitie
 • Na zásobovanie vodou a pitnou vodou z vrtov a cisterien
 • Zásobovanie úžitkovou vodou
 • Na zásobovanie vodou v komunálnom sektore, postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Zníženie hladiny vody
 • Na čerpanie vody pre priemyselné použitie
 • Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a abrazívnych zložiek
Vybavenie/funkcia
 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Integrovaná spätná klapka
 • Spojka NEMA
 • Motor na striedavý prúd alebo trojfázový motor
 • Hermeticky zaliate motory
Rozsah dodávky
 • Hydraulika + motor zmontované
 • 1,5/2,5 m pripojovací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou (prierez: 4x1,5 mm2)
 • Variant na striedavý prúd vrátane skriňového rozvádzača s kondenzátorom, tepelnou ochranou motora a zapínačom/vypínačom
 • Návod na montáž a obsluhu
Technické údaje
 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Teplota média: 3 – 30 °C
 • Minimálny prietok na motore: 0,1 m/s
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 20h
 • Max. hĺbka ponoru: 150 m
 • Druh ochrany: IP68
 • Tlaková prípojka: Rp 1¼ – Rp 2
Materiály
 • Teleso hydrauliky: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4057
 • Teleso motora: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motora: ušľachtilá oceľ 1.4305
Opis/konštrukcia
Ponorné motorové čerpadlo s povolením ACS pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu.

Hydraulika
Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s prípojkou 4"-NEMA a radiálnymi alebo poloaxiálymi obežnými kolesami s článkovou konštrukciou. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor
Nehrdzavejúci motor na striedavý prúd alebo trojfázový motor pre priamy štart. Utesnený, hermeticky zaliaty motor, impregnovaný živicou, laková izolácia vinutia, samomazacie ložiská, náplň voda-glykol.

Chladenie
Na chladenie motora sa využíva čerpané médium. Motor musí byť vždy prevádzkovaný v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálnu inštaláciu je nutné vykonať v spojení s chladiacim plášťom.

Tlakový plášť
Tlakový plášť slúži na priamu inštaláciu agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximály prítokový tlak je 10 bar.