2 náhradné varianty nájdené

Existujúce čerpadlo - Do vrtu

Značka Pedrollo
Názov produktu 4SR 10/5-N
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 50
Nominálny výkon P2 0,75 kW

Náhradné čerpadlo - Štandard Zoznam náhrad

Názov produktu Actun FIRST SPU 4.12-07-B 3~
Artiklové číslo 6083502
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 50
Prúd 3,8 A
Nominálny výkon P2 1,5 kW
Rozsah teploty kvapalín +3 - +30 °C

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z PPE.
Náhradné čerpadlo má vyšší výkon motora.

Náhradné čerpadlo - Štandard Zoznam náhrad

Názov produktu TWU 4.08-05-C 3~
Artiklové číslo 6081623
MEI ≥ 0,4
Sieťové pripojenie 3x400 V
Prípojka potrubia Rp 50
Prúd 2,2 A
Nominálny výkon P2 0,75 kW
Rozsah teploty kvapalín +3 - +30 °C

Poznámka

Náhradné čerpadlo má zodpovedajúci pripojovací rozmer.
Obežné koleso náhradného čerpadla je vyrobené z PPE.
Maximálny obsah piesku 50 g/m3.

Informácie o produkte
TWU 4.08-05-C 3~

TWU 4.08-05-C 3~
Artiklové číslo : 6081623

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Nehrdzavejúce diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Integrovaná spätná klapka
 • Odolné voči opotrebeniu vďaka flotačným obežným kolesám
 • Motor s ľahkou údržbou
Konštrukčný typ
Viacstupňové 4" ponorné motorové čerpadlo s plášťovou konštrukciou pre vertikálnu a horizontálnu inštaláciu

Použitie
 • Na zásobovanie vodou z vrtov a cisterien
 • Na zásobovanie vodou, postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Zníženie hladiny vody
 • Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a abrazívnych zložiek
Vybavenie/funkcia
 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Hermeticky zaliate motory
 • Integrovaná spätná klapka
 • Spojka NEMA
 • Motor na striedavý prúd alebo trojfázový motor
 • Termická ochrana motora pri motore na striedavý prúd
Rozsah dodávky
 • Hydraulika + motor zmontované
 • 1,5/1,75/2,5/4,0 m pripojovací kábel s certifikáciou pre pitnú vodu (prierez: 4x1,5 mm2)
 • Variant na striedavý prúd vr. spínacieho zariadenia s kondenzátorom, tepelnou ochranou motora a zapínačom/vypínačom
 • Návod na montáž a obsluhu
Technické údaje
 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim ponorené: S1
 • Teplota média: 3-30 °C
 • Minimálny prietok na motore: 0,08 m/s
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 20/h
 • Max. hĺbka ponoru: 200 m
 • Druh ochrany: IP 68
 • Tlaková prípojka: Rp 1¼ - Rp 2
Materiály
 • Teleso hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Noryl
 • Hriadeľ hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4104
 • Teleso motora: ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motora: ušľachtilá oceľ 1.4305
Opis/konštrukcia
Ponorné motorové čerpadlo na vertikálnu alebo horizontálnu montáž.

Hydraulika
Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami v článkovej konštrukcii. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor
Nehrdzavejúci motor na striedavý prúd alebo trojfázový motor pre priamy štart. Utesnený, hermeticky zaliaty motor, laková izolácia vinutia, impregnovaný živicou, samomazacie ložiská, náplň voda-glykol.

Chladenie
Chladenie sa realizuje pomocou čerpaného média. Prevádzka motora sa musí vždy realizovať v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálna inštalácia sa môže voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálna inštalácia sa musí uskutočniť v spojení s chladiacim plášťom.